Dekorer


Dekorer och symboler

En symbol eller bild säger ofta mer än ord - den är ett igenkänningstecken och en identitet. Symbolspråket är utan språkliga barriärer, överbrygger tidsåldrar och är en sammanfattning av människors tänkande och drömmar.

Numer är det vanligt att dekorerna är mer personliga och speglar personligheten såsom hobby, djur eller andra intressen.
Religiösa symboler för olika trosriktningar.

Här följer några idéer och förslag att välja mellan.
Vi kan ta fram andra dekorer enligt kundens önskemål och det går även att framsälla enligt egna förslag/förlagor.

Alla dekorer kan utföras på flera olika sätt, i relief, försänkta och målade eller förgyllda eller djupblästrade.
Allt beroende på stenens utförande och form, vi hjälper Er med med lämplig anpassning.